Bilgi BankasıEmlak

Emlak Vergisinden Muaf Olma Şartları

0

Emlak vergisi, taşınmaz malı kiracılar kullanıyor dahi olsa mülk sahibi tarafından ödenmektedir. Hisseli bir taşınmaz olması durumunda, bireyler hisseleri oranından vergi ödemektedirler. Bazı durumlarda muafiyetler bulunmaktadır.

 Vergi Oranları Nasıl Belirlenir?

Belediyeler tarafından uygulanmakta olan emlak vergisine dair emlak vergisi nedir sorusu merak edilmektedir. Emlak vergisi, taşınmaz bir malın yıl içinde kazanmış olduğu değerin üzerinden belli bir oranla alınan vergidir. Belediyeler tarafından bu taşınmaz mal için yapacağı hizmetlere harcayacağı bütçe olması için alınmaktadır.

Emlak vergisi oranları, taşınmazın içinde bulunduğu bölge, metrekare gibi değerlere bakılarak uygulanmaktadır. Konut, arsa ve iş yeri kullanımı olan taşınmazların vergileri de farklılık göstermektedir. Büyükşehir sınırları içinde kalan taşınmazlar için iki kat vergi alınmaktadır.

 Nereye Ödenir?

Belediyeler tarafından uygulanan vergiye iki taksitte ödeme imkanı sunulmaktadır. Taksitler önceden belirlenmiş aylarda ödenmektedir. Ödemeler belediyelere yapılmaktadır. Ayrıca PTT aracılığı ve e-belediyeciliği aracılığı ile de ödeme yapılmaktadır. Tanınan süre içerisinde ödenmeyen vergilere belirlenmiş oranlarda ceza faizi eklenmektedir.

Yeni bir taşınmaz alımında ilgili birimlere bildirilmelidir. Zamanında bilgi verilmeyen taşınmazlar vergi ile birlikte bir ceza bedelini de ödemek zorunda kalmaktadır.

 Muafiyetin Geçerli Olduğu Haller Nelerdir?

Öncelikle taşınmazın konut olması gereklidir. İş yeri olarak kullanılan dükkan, ofis gibi taşınmazlarda muafiyet bulunmamaktadır. Konut niteliğindeki taşınmazın büyüklüğü 200 metrekareyi geçmemelidir. Sahibi olunan tek konut olmalıdır. Bu genel şartlara uyan hallerde;

-Emekliler

-Engelliler

-Ev hanımları

-Şehit ve Gazi eşleri

-Dul ve yetimler

Gibi durumlar emlak vergisinden muaf olma hali olarak belirtilmektedir. Bu durumların belgeyle ispatı gerekebilmektedir.

 İade Alınabilir mi?

Muafiyet durumu bilinmeden yıllarca vergi ödenmiş olabilmektedir. Durum belli olduktan sonra daha önceden ödenmiş olan dönemlerin iadesini talep etmek mümkündür. Talep için ödemenin yapılmış olduğu belediyelere dilekçeyle başvurmak gerekmektedir. Dilekçeye vergi mükellefiyeti olunmadığına dair belge eklenmelidir. Ayrıca sigorta kuruluşlarından alınmış aktif olmadığına dair belge de ek olarak sunulmalıdır. İlgili yasalar gereği belediyeler geriye dönük vergilerin muaf olunması halinde iadesini yapmaktadır.

Ülkemiz genelinde tüm taşınmazlar üzerinden muaf olunan haller dışında vergi uygulaması geçerlidir. Unutulmaması gereken, muafiyetin sadece konut için ve belli şartları taşıyanlara özel bir durum olmasıdır. Bu haller dışında kalan taşınmazlar için vergi ödenmesi zorunludur.

İlgili Yazılar

Yorumlar